Stad Radhus

Urbant rehabiliteringsprosjekt. Mulighetsstudie utført for ombygging og…

Selje sentrum

Urban fremtidsvisjon av Selje i år 2030. Integrasjon av utvikling av eiendom og…

Amonda enebolig

Enebolig i to etasjer, plassert i et av de beste boligområdene i Måløy på en…

Lindekvartalet hotell

Nybygg, mulighetsstudie for planlegging av et hotell langs elvebredden til…

Forbruken bolig

Urbant rehabiliteringsprosjekt. Historisk kjent som "Forbruken". Tidligere…