Om

Stadsutviklaren er et ungt og tverrfaglig  arkitektkontor, lokalisert på Eid i Stad kommune. Vårt mål er å utvikle utfordrende steder gjennom kreativ og nytenkende arkitektur, samt å tilføre hvert eneste prosjekt sterk egenart og identitet.

Stadsutviklaren ble startet i 2020 og på laget har vi nå Vicente Ferrando (siv.ark), Bjørn Are Leivdal (ark) og Katrine Solheim (siv.ing). Kompetansen er sammensatt: formgivende arkitektur, bærekraftig byutvikling, eiendomsutvikling, prosjektledelse og planarbeid/reguleringsarbeid.

Vi jobber som regel tverrfaglig med eksterne rådgiver/prosjekteringsgrupper. Prosjektene våre kan ofte brukes som referanse innen rasjonell arkitektur, løsningsorientert stedsutvikling og tverrfaglig BIM-prosjektering.

De fleste prosjektene er basert på markedsanalyser, behovskartlegging og grunnleggende mulighetsstudier. Prosjektene spenner fra sentrumsanalyser, områdeanalyser, kontorbygg, offentlige bygg, undervisningsbygg, eneboliger, konseptutvikling for hytter m.m. Fellesmål for alle oppdrag er å tilføre stedets særegne kvaliteter i prosjektene og integrere dem i byens struktur.


Katrine Solheim er sivilingeniør i industriell økonomi spesialisert innen byggeteknikk, arkitektur og bedriftsøkonomisk styring frå NUMB og Universidad Politécnica de Valencia. Brei yrkeserfaring og fagprofil har ført fram til ein tverrfagleg og globalt retta måte å tenke og yte på. Etter involvering i store prosjekt i Oslo-området i perioden 2012-2018, reiste Solheim til Valencia for oppstart av eigedomsføretak med fokus på rehabilitering og gjenbruk av eksisterande bygningsmasse. I 2020 returnerte Solheim til opphavet i Nordfjordeid, fyrst som prosjektleiar for offentlege investeringsprosjekt i Stad kommune og deretter som dagleg leiar i Stadsutviklaren Arkitektkontor.

Vicente Ferrando er sivilarkitekt frå Universidad Politécnica de Valencia og Fachhochschule Köln. Brei erfaring frå store byggeprosjekt innen helse, næring, kultur, rehabilitering og bustadar gjennom sentrale stillingar i utviklingsselskap og arkitektkontor i Oslo. Ferrando flytta til Oslo i 2009 og har sia vore involvert i stadsutvikling, eigedomsutvikling og miljøprofilering. I 2018 reiste Ferrando til Valencia for oppstart av eigedomsføretak samt deltaking i Barrio La Pinada, eit omfattande prosjekt basert på sirkulær økonomi og co-living. Tilbake i Noreg i 2020 vart Stadsutviklaren Arkitektkontor etablert i Stad kommune med Ferrando og Kvernevik AS som gründerar.