Om

Stadsutviklaren er et ungt og tverrfaglig  arkitektkontor, lokalisert på Bryggja i Stad kommune. Vårt mål er å utvikle utfordrende steder gjennom kreativ og nytenkende arkitektur, samt å tilføre hvert eneste prosjekt sterk egenart og identitet.

Stadsutviklaren ble startet i 2020 og laget har nå en sivilarkitekt og en bygningsingeniør som ansatte. Kompetansen er sammensatt: formgivende arkitektur, bærekraftig byutvikling, eiendomsutvikling og prosjektledelse.

Vi jobber som regel tverrfaglig med eksterne rådgiver/prosjekteringsgrupper. Prosjektene våre kan ofte brukes som referanse innen rasjonell arkitektur, løsningsorientert stedsutvikling og tverrfaglig BIM-prosjektering.

De fleste prosjektene er basert på markedsanalyser, behovskartlegging og grunnleggende mulighetsstudier. Prosjektene spenner fra sentrumsanalyser,  boligutvikling, kontorbygg og kulturhus. Fellesmål for alle oppdrag er å tilføre stedets særegne kvaliteter i prosjektene og integrere dem i byens struktur.